top of page

תכנון ובנייה

תחום התכנון והבנייה, הוא תחום מעניין אשר מהווה עולם ומלואו, ומשכך מצריך הוא יכולות משפטיות, בקיאות, ידע וניסיון נרחב בשלל תחומים משיקים (כגון חוקי המקרקעין, היטלי השבחה).

לקוחות פונים למשרדנו בשל הידע והניסיון הנרחב כמו גם היכולת לנתח כל סוגיה, בצורה יצירתית וממגוון זוויות, על מנת להגיע אל נקודת הפתרון הטובה והיעילה ביותר.

מייסד המשרד, עו"ד עזרא רחמים, מומחה בתחום התכנון והבניה ורשויות המקומיות, מומחיות אותה צבר לאחר כעשור בו שימש, בין היתר, כיועץ משפטי חיצוני לוועדות מקומיות לתכנון ובנייה ורשויות מקומיות מהגדולות בישראל וכן כיועץ משפטי ראשי (חיצוני) לחברה לתועלת הציבור.

 

במסגרת זו, טופלו על ידי עו"ד רחמים מאות הליכים משפטיים והליכים תכנוניים, ועו"ד רחמים אף היה שותף להליכים בעלי משמעויות נרחבות וכן להחלטות וקביעות תקדימיות בתחום התכנון והבנייה, היטל השבחה, ההתחדשות העירונית בכלל ותמ"א 38 בפרט.

הידע המקצועי המעמיק אותו רכש עו"ד רחמים, בשילוב ניסיונו המעשי המוכח בתחום התכנון והבנייה וראייתו את 'התמונה הגדולה' - הכוללת היבטי תכנון, רישוי ומיסוי (השבחה ומיסוי מוניציפלי) - הם אשר מאפשרים לעו"ד רחמים ליתן מענה ופתרון מקצועי מקיף ושלם ללקוחותיו.

ייחודיות זו של משרדנו היא אשר מאפשרת לאתר ולפתור 'מוקשים' וסוגיות מורכבות כבר בשלביהם הראשוניים.

ייחודיות זו היא נגזרת מובהקת של ניסיונו המעשי הרב של עו"ד רחמים בליווי וועדות מקומיות, תוך שימת דגש על צרכי הוועדה המקומית והיבטים סטטוטוריים נדרשים יחד עם ניסיונו במימוש רצונותיהם ושאיפותיהם של בעלי קרקעות למיקסום זכויותיהם על פי דין.

בין השירותים אותם מעניק משרדנו בתחום התכנון והבנייה:

ליווי הליכי תכנון (קידום תב"ע)

משרדנו מתמחה בליווי  קידום וייזום תכניות בפני הוועדות המחוזיות והמקומיות השונות, החל מהכנת התכנית כולל ליווי והכנת מסמכי והוראות התכנית, ייצוג בהליכי התנגדויות וליווי בעלי הקרקע השונים במוסדות התכנון.

ליווי הליכי רישוי בנייה, היתרי בנייה, שימושים חורגים והקלות

משרדנו​ מתמחה בליווי משפטי בהליכי רישוי והיתרי בניה, החל משלב הרעיון, הגשת הבקשה לקבלת מידע, הכנת הבקשה להיתר הבנייה

וההקלות/השימושים החורגים הנדרשים, הכנת חוות דעת משפטיות, ייצוג וליווי בשלבי ההתנגדויות והליכי הערר/העתירה.

ייעוץ וייצוג בהגשת התנגדויות לתכניות פוגעות / היתרי בנייה

משרדנו מתמחה בהגשת התנגדויות לתכניות (תב"ע) פוגעות, תוך בחינת התכנית על כל היבטיה וזוויותיה המשפטיות ובליווי, ככל הנדרש,  של מומחים נוספים (אדריכלים, שמאים, יועצי תנועה, מהנדסי קונסטרוקוציה ועוד).

כן מתמחה משרדנו בהגשת התנגדויות לבקשות להיתרי בנייה פוגעות, תוך בחינת הבקשה להיתר בניה על כל היבטיה המשפטייים ובליווי ככל הנדרש של מומחים נוספים.

ייעוץ וייצוג בתחום היטל השבחה ופיצויים לפי סעיף 197 לחוק התכנון

משרדנו מתמחה בייעוץ וייצוג וועדות מקומיות וגופים פרטיים בפני שמאים מכריעים, וועדות ערר לפיצויים והיטלי השבחה.

ייעוץ וייצוג בתחום עבירות בנייה

משרדנו מתמחה בייעוץ וייצוג פרטיים וגופים בכל הקשור והנובע מעבירות בניה ואישומים פליליים על פי פרק י' לחוק התכנון והבניה וחוק רישוי עסקים. 

 

bottom of page