top of page
תמונה

משרד עורכי הדין עזרא רחמים ושות' הוא ממשרדי הבוטיק המובילים בתחום התכנון והבניה, המקרקעין, מיסוי מוניציפאלי (ארנונה, אגרות והיטלי פיתוח), היטל השבחה, מכרזים, ליטיגציה מנהלית ואזרחית ורשויות מקומיות.

המשרד מלווה ומייצג חברות נדל"ן וכן גורמים פרטיים בהליכי תכנון ורישוי, קידום וליווי תכניות וכן בהתנגדויות להליכים אלה.

מייסד המשרד, עו"ד עזרא רחמים, מומחה בתחום התכנון והבניה ורשויות המקומיות, מומחיות אותה צבר לאחר כעשור בו שימש, בין היתר, כיועץ משפטי חיצוני לוועדות מקומיות לתכנון ובנייה ורשויות מקומיות מהגדולות בישראל וכן כיועץ משפטי ראשי (חיצוני) לחברה לתועלת הציבור.

 

במסגרת זו, טופלו על ידי עו"ד רחמים מאות הליכים משפטיים והליכים תכנוניים, ועו"ד רחמים אף היה שותף להליכים בעלי משמעויות נרחבות וכן להחלטות וקביעות תקדימיות בתחום התכנון והבנייה, היטל השבחה, ההתחדשות העירונית בכלל ותמ"א 38 בפרט.

הידע המקצועי המעמיק אותו רכש עו"ד רחמים, בשילוב ניסיונו המעשי המוכח בתחום התכנון והבנייה וראייתו את 'התמונה הגדולה' - הכוללת היבטי תכנון, רישוי ומיסוי (השבחה ומיסוי מוניציפלי) - הם אשר מאפשרים לעו"ד רחמים ליתן מענה ופתרון מקצועי מקיף ושלם ללקוחותיו.

ייחודיות זו של משרדנו היא אשר מאפשרת לאתר ולפתור 'מוקשים' וסוגיות מורכבות כבר בשלביהם הראשוניים.

ייחודיות זו היא נגזרת מובהקת של ניסיונו המעשי הרב של עו"ד רחמים בליווי וועדות מקומיות, תוך שימת דגש על צרכי הוועדה המקומית והיבטים סטטוטוריים נדרשים יחד עם ניסיונו במימוש רצונותיהם ושאיפותיהם של בעלי קרקעות למיקסום זכויותיהם על פי דין.

עו"ד רחמים מכהן כיו"ר (משותף) וועדת תכנון ובנייה מחוז מרכז בלשכת עורכי הדין, ומשמש בנוסף כסגן יו"ר וועדת הקשר של לשכת עוה"ד בהוד השרון.

bottom of page